Natuurgegevens Provincie limburg
.


Introductie
Introductie
Introductie
  Hoe gegevens van een gebied opvragen?
  Kies in het menu "Gegevens per locatie", Daar kunt u kiezen uit gegevens van het "Vlakdekkende onderzoek" of van de SNL-monitoring in "Goud-Groene Natuur".
  Bij het "Vlakdekkende onderzoek" kan via enkele stappen een kilometerblok worden gekozen. Per kilometerblok zijn verschillende kaartlagen met actuele of historische informatie beschikbaar: Bij de kilometerhokken zijn ook de gegevens van het SNL-onderzoek in te zien.
  De gegevens van de "Goud-Groene Natuur" worden tevens ontsloten via beoordelingsregio's. De provincie is opgedeeld in 38 regio's.
  Per beoordelingsregio zijn twee kaartlagen beschikbaar:
  Hoe gegevens van een soort opvragen?
  Kies in het menu "Gegevens per soort" en kies daarna "Broedvogels" of "Planten".
  Er kan een soort gekozen worden uit een alfabetische lijst.
  Van relatief algemene soorten zijn geen gegevens beschikbaar, of de gegevens zijn onvolledig of minder gedetailleerd. Dit is afhankelijk van de soortgroep.

  Hoe achtergrondinformatie opvragen?
  Kies in het menu "Achtergrondinformatie" en vervolgens "Broedvogels" of "Planten".
  Per soortgroep zijn pagina's met achtergrondinformatie opvraagbaar.
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.