Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Gegevens per locatie
Gegevens per locatie
Gegevens per locatie
  Het Limburgse natuuronderzoek is gescheiden in twee projecten:
 • Vlakdekkend onderzoek,
  gegevens ontsloten per kilometerblok

  Dit onderzoek loopt al decennia. In 1983 is gestart met vegetatieonderzoek dat vanaf 1987 is uitgebreid met flora-opnames (zie voortgang onderzoek). In 1990 is gestart met gebiedsdekkende broedvogelkarteringen (zie voortgang onderzoek).
  Jaarlijks wordt in een deel van de provincie alle bos, natuur, landelijk gebied èn suburbaan gebied vlakdekkend onderzocht. Nadat de provincie in z'n geheel is onderzocht, worden de verouderde gegevens geactualiseerd.
  De gegevens van de broedvogels, vegetatie en flora zijn beschikbaar per kilometerblok.
  Naar de resultaten van het vlakdekkende onderzoek...

 • Monitoring van het Natuurnetwerk Nederland (NNN),
  gegevens ontsloten per beoordelingsregio (en per kilometerblok)

  Dit onderzoek ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) is recent gestart, in 2012 met de flora (voortgang onderzoek) en in 2015 met de vogels (voortgang onderzoek).
  De evaluatie van de resultaten van de NNN-monitoring vindt plaats per beoordelingsregio, hiervoor is de provincie op basis van geomorfologische kenmerken opgedeeld in 38 regio's.
  Bij de NNN-monitoring verzamelde data van vegetaties, flora en broedvogels zijn opgenomen in de presentatie per kilometerhok, naast de data van het vlakdekkend onderzoek. De gegevens van broedvogels zijn ook geschikt bevonden voor opname per beoordelingsregio.
  Van alle gebieden van het Natuurnetwerk is een beheertypenkaart beschikbaar per regio.
  Naar de resultaten van de NNN-monitoring...


Direct naar een kilometerhok:
Zoek vanaf kaart:
Klik op de kaart om te navigeren

Zoek een x-y-combinatie:

Zoek een atlasblok:
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.