Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Natuurnetwerk
Natuurnetwerk
Beoordelingsregio 26 Groote PeelZoom in op het gebied naar keuze en klik op een vlak voor het beheertype.


De transparantie van de polygonen kan aangepast:
Beheertypen in deze regio:
code beheertype hectare
L01.01 Poel en klein historisch water 0.600
L01.04 Bossingel en bosje 4.753
N00.01 Nog om te vormen naar natuur 13.377
N04.02 Zoete plas 3.214
N06.03 Hoogveen 31.398
N06.04 Vochtige heide 269.744
N06.06 Zuur ven of hoogveenven 21.728
N07.01 Droge heide 34.182
N10.02 Vochtig hooiland 12.029
N11.01 Droog schraalgrasland 0.892
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 86.677
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 6.558
N12.06 Ruigteveld 0.232
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 85.110
N14.02 Hoog- en laagveenbos 5.349
N14.03 Haagbeuken- en essenbos 1.184
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 65.148
N16.01 Droog bos met productie 86.914
aantal polygonen: 122
bron: Beheertypenkaart_NBP_Limburg_2016
het aantal vertices van het bronbestand is gereduceerd mbv Ramer-Douglas-Peucker (grenswaarde 20cm)
polygonen van enkele vierkante decimeters (<0.0000005 hectare) zijn niet aanklikbaar gemaakt (totaal 50)
17-2-2023
eco-on-site