Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels
Gegevens per soort Broedvogels
Broedvogels
  Tijdens de provinciale broedvogelkarteringen zijn in de periode 1990-2023 bij het vlakdekkende onderzoek 177 broedvogelsoorten vastgesteld. Hierbij is de provincie tweemaal geheel onderzocht, de derde ronde is voor 85% compleet, zie voortgang onderzoek. Van algemene soorten is alleen de aan- of afwezigheid in elk kilometerhok onderzocht. Het onderzoek is daarom opgedeeld in "kwantitatief" en "kwalitatief" onderzoek.
  Van bijzonder kwetsbare soorten worden de broedlocaties afgeschermd, deze soorten zijn kwantitatief onderzocht maar de locaties zijn vervaagd tot kilometerhokniveau. Ze worden daarom op gelijke wijze gepresenteerd als de kwalitatieve soorten.
  Verspreidingskaarten kwantitatief onderzoek
  Per soort zijn verspreidingskaarten met de territoria beschikbaar en kaarten waarop de dichtheid met een interactieve heatmap wordt gepresenteerd.
  Kies hiervoor een soort uit de lijst boven in het rechterpaneel (algemene en kwetsbare soorten niet beschikbaar).
  Verspreidingskaarten kwalitatief onderzoek
  Per soort zijn verspreidingskaarten met het aantal bezette kilometerhokken beschikbaar van de 1e, 2e en de 3e kartering en kaarten waarop de veranderingen tussen de karteringen worden gepresenteerd.
  Kies hiervoor een soort uit de lijst onder in het rechterpaneel (alle soorten beschikbaar).
  Tabellen met aantal territoria, dichtheid en kilometerhokpresentie
  Er zijn tabellen met de aantallen en dichtheden per soort van elke karteringsronde beschikbaar. Er zijn aparte tabellen per soortgroep: Rode Lijst-soorten, aandachtsoorten, schaarse soorten en algemene soorten.

Stippenkaarten (territoria):


Dichtheidskaarten (heatmaps):
Kilometerhok-kaarten:


Trendkaarten:
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.