Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek, Goud-Groen (SNL)
Achtergrondinformatie Broedvogels Voortgang van het onderzoek SNL/Goud-Groen
Voortgang van het onderzoek, SNL/Goud-Groen
In 2015 is gestart met de monitoring van broedvogels in Goud-Groene natuurgebieden. Dit betreft karteringen ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).
Jaarlijks worden in regio's waar vlakdekkend broedvogelonderzoek plaats vindt, de Goud-Groene natuurgebieden in die regio's extra intensief onderzocht volgens de voor Goud-Groene natuur ontwikkelde methode.
Daarnaast wordt ook in enkele andere regio's de Goud-Groene natuur onderzocht, zodat het totale oppervlakte jaarlijks ongeveer 17% van alle Goud Groene natuur in de provincie bedraagt. Op deze wijze wordt alle Goud Groene natuur eens in de zes jaar onderzocht, de gewenste frequentie van de SNL-monitoring.
De kaart met de voorgang van het onderzoek toont daarom een lappendeken van in verschillende jaren onderzochte regio's.
1e kartering
Anno 2021 zijn veel hectares Goud-Groen onderzocht, maar het is niet gelukt om binnen zes jaar alle natuurgebieden te onderzoeken. Een klein deel is nog niet aan bod gekomen, met name de omgeving van het Swalmdal en het westen van zuidelijk Limburg De daar gelegen Goud-Groene natuurgebieden staan in de planning voor 2022.
2e kartering
In 2020 is gestart met de tweede ronde Goud-Groen, dat jaar is de Brunssummerheide onderzocht. In 2021 is het oostelijk heuvelland geactualiseerd.
Anno 2021 overlapt de tweede ronde Goud-Groen volledig met de derde ronde van het vlakdekkende onderzoek. Mede daarom is van de tweede ronde Goud-Groen nog geen overzicht per beoordelingsregio gemaakt.

Zie ook: omvang van datasets

Klik hier voor de voortgang van het vlakdekkende onderzoek.
.
22-01-2022
eco-on-site