Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per locatie, Vlakdekkend onderzoek
Klik op de kaart om te navigeren
Gegevens per locatie Vlakdekkend
Gegevens per locatie: Vlakdekkend onderzoek
  Klik hier voor gegevens van Goud-Groene Natuurgebieden.
  Gegevens per kilometerblok
  Links ziet u een kaartje van Limburg waarbij de provincie is opgedeeld in vlakken van 5 bij 5 kilometer. Door ergens op de provincie te klikken wordt ingezoomd op het gekozen atlasblok (5x5km).
  Linksboven verschijnt dan een klein kaartje van de gekozen regio terwijl in dit scherm een grote kaart van het atlasblok wordt geladen.
  Rechts ziet u een voorbeeld waarbij een regio in Zuid-Limburg is gekozen, terwijl nog niet is ingezoomd op een kilometerblok.
  Na klikken op het gewenste kilometerhok wordt een detailkaart (1x1km) getoond, zie rechtsonder.
  Bij elk kilometerblok zijn meerdere kaarten opvraagbaar:
  • actuele gegevens
   • beschermde vogels, derde kartering
   • beschermde planten, derde kartering
   • vegetatietypen, derde kartering
  • historische gegevens
   • beschermde vogels, eerste kartering
   • beschermde vogels, tweede kartering1
   • beschermde planten, eerste kartering
   • beschermde planten, tweede kartering2
   • vegetatietypen, eerste kartering
   • vegetatietypen, tweede kartering2
  Dit zijn interactieve kaarten, als u met de muis over een object (een broedvogel-stip of vegetatie-vlak) gaat, verschijnt nadere informatie of is een soortenlijst opvraagbaar, afhankelijk van de kaart.

  1: deze kartering is deels nog 'actueel' (ca. 30% van de provincie)
  2: deze kartering is deels nog 'actueel' (ca. 25% van de provincie)
Voorbeeld: regio met 25 selecteerbare kilometerhokken

Voorbeeld: kaart met beschermde soorten broedvogels
Snel naar een plaats:Snel naar een gebied:
.
02-02-2022
eco-on-site