Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Achtergrondinformatie, Flora en vegetatie
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie
Flora en vegetatie
  Vegetatie karteren, de methode
  De op deze site gepresenteerde flora- en vegetatiegegevens zijn door de provincie Limburg verzameld in het tijdvak 1983-2010. Gegevens van de terreinen in eigendom van Staatsbosbeheer zijn of worden nog overgenomen van door Staatsbosbeheer uitgevoerd flora- en vegetatieonderzoek. Elk jaar worden de gegevens voor een deel van de provincie geactualiseerd. Voor nadere informatie kunt u terecht op de volgende pagina's:
 • Beschrijving van de onderzoeksmethode
 • Volledigheid van de gegevens
 • De Limburgse vegetatietypologie
 • Voortgang van het onderzoek

 • Gebied waarderen m.b.v. beschermde en bedreigde plantensoorten, de methode
  Planten representeren natuurwaarden, de ene soort meer dan de andere. Zonder expertise die voor een serieuze waardering op basis van floragegevens noodzakelijk is, kan op een sterk versimpelde manier een indruk van natuurwaarden worden gevormd.
  Voor dit doel zijn alle gekarteerde plantensoorten op grond van hun status op de "Lijst van beschermde soorten volgens de Wet Natuurbescherming" of de "Limburgse lijst van bedreigde planten" verdeeld over drie groepen. Planten van een groep worden op een kaart van een locatie met de kleuren geel, oranje (bedreigd) of rood (beschermd) aangegeven zodat de natuurwaarden van een gebied in een oogopslag duidelijk zijn.
  De indeling in groepen soorten en informatie per groep wordt gepresenteerd op de volgende pagina:
 • Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering

 • Gebied waarderen m.b.v. vegetatietypen, de methode
  Een vegetatiekaart geeft veel informatie over natuurwaarden van een gebied. Als basis van de voedselpiramide is de vegetatie bepalend voor de rest van de levensgemeenschap. Verder geeft de verspreiding van bepaalde vegetatietypen inzicht in abiotische factoren zoals bodem en grondwater en de cultuurdruk.
  Aan de hand van de vegetatiekaarten kan men zich een indruk vormen van natuurwaarden ter plaatse.
  Bij de presentatie van de vegetatietypen heeft echter geen categorisering van natuurwaarden plaatsgevonden. Een indeling in rood, oranje en geel voor vegetatietypen met respectievelijk zeer hoge, hoge en redelijke natuurwaarden, is goed mogelijk, maar op de vegetatiekaarten is toch een legenda naar vegetatiehoofdtype aangehouden (zie: De Limburgse vegetatietypologie).
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.