Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Goud-Groene Natuur .
 <-Bunderbos (18) Wintrakerberg (19) Zelderse Driessen (20)-> 
Overzichtskaart van alle Goud-Groene Natuur
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Instellingen dichtheidskaart:
kleur: radius:  
 ---  soort n
 Appelvink 137
 Blauwborst 3
 Blauwe Reiger 78
 Bonte Vliegenvanger 28
 Boomklever 588
 Boomkruiper 783
 Boomleeuwerik 16
 Boompieper 68
 Boomvalk 2
 Bosrietzanger 198
 Bosuil 33
 Braamsluiper 8
 Buizerd 99
 Canadese Gans 35
 Dodaars 6
 Ekster 60
 Fluiter 70
 Fuut 3
 Geelgors 125
 Gekraagde Roodstaart 42
 Gele Kwikstaart 4
 Glanskop 106
 Goudvink 2
 Grasmus 308
 Graspieper 18
 Grauwe Gans 13
 Grauwe Vliegenvanger 191
 Groene Specht 108
 Grote Bonte Specht 616
 Grote Gele Kwikstaart 30
 Grote Lijster 114
 Havik 21
 Holenduif 169
 Houtsnip 5
 IJsvogel 16
 Kievit 5
 Kleine Bonte Specht 46
 Kleine Karekiet 98
 Kleine Plevier 4
 Kneu 35
 Knobbelzwaan 2
 Koekoek 18
 Kruisbek 1
 Kuifeend 7
 Kuifmees 130
 Mandarijneend 11
 Matkop 35
 Meerkoet 119
 Middelste Bonte Specht 24
 Nachtegaal 4
 Nachtzwaluw 7
 Nijlgans 30
 Patrijs 1
 Putter 49
 Ransuil 3
 Rietgors 13
 Roek 90
 Roodborsttapuit 27
 Sperwer 27
 Spotvogel 34
 Sprinkhaanzanger 8
 Steenuil 1
 Taigaboomkruiper 6
 Torenvalk 6
 Tuinfluiter 488
 Veldleeuwerik 27
 Vuurgoudhaantje 94
 Waterhoen 79
 Waterral 8
 Wielewaal 6
 Wintertaling 1
 Zomertortel 4
 Zwarte Kraai 337
 Zwarte Mees 105
 Zwarte Roodstaart 5
 Zwarte Specht 9
Selecteer onder de te tonen soorten
 ---  soort n
 Appelvink
 Blauwborst
 Blauwe Reiger
 Bonte Vliegenvanger
 Boomklever
 Boomkruiper
 Boomleeuwerik
 Boompieper
 Boomvalk
 Bosrietzanger
 Bosuil
 Braamsluiper
 Buizerd
 Canadese Gans
 Dodaars
 Ekster
 Fluiter
 Fuut
 Geelgors
 Gekraagde Roodstaart
 Gele Kwikstaart
 Glanskop
 Goudvink
 Grasmus
 Graspieper
 Grauwe Gans
 Grauwe Vliegenvanger
 Groene Specht
 Grote Bonte Specht
 Grote Gele Kwikstaart
 Grote Lijster
 Havik
 Holenduif
 Houtsnip
 IJsvogel
 Kievit
 Kleine Bonte Specht
 Kleine Karekiet
 Kleine Plevier
 Kneu
 Knobbelzwaan
 Koekoek
 Kruisbek
 Kuifeend
 Kuifmees
 Mandarijneend
 Matkop
 Meerkoet
 Middelste Bonte Specht
 Nachtegaal
 Nachtzwaluw
 Nijlgans
 Patrijs
 Putter
 Ransuil
 Rietgors
 Roek
 Roodborsttapuit
 Sperwer
 Spotvogel
 Sprinkhaanzanger
 Steenuil
 Taigaboomkruiper
 Torenvalk
 Tuinfluiter
 Veldleeuwerik
 Vuurgoudhaantje
 Waterhoen
 Waterral
 Wielewaal
 Wintertaling
 Zomertortel
 Zwarte Kraai
 Zwarte Mees
 Zwarte Roodstaart
 Zwarte Specht
Onderzocht in 2015-2016.
begrenzing beoordelingsregio
begrenzing Goud Groene Natuur
29-1-2021
eco-on-site