Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Natuurnetwerk .
 <-Bunderbos (18) Wintrakerberg (19) Zelderse Driessen (20)-> 
Overzichtskaart van het Natuurnetwerk
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Instellingen dichtheidskaart:
kleur: radius:  
 ---  soort n
 Appelvink 143
 Blauwborst 3
 Blauwe Reiger 95
 Bonte Vliegenvanger 29
 Boomklever 631
 Boomkruiper 877
 Boomleeuwerik 16
 Boompieper 68
 Boomvalk 2
 Bosrietzanger 255
 Bosuil 34
 Braamsluiper 11
 Buizerd 108
 Canadese Gans 54
 Dodaars 8
 Ekster 96
 Fluiter 70
 Fuut 5
 Geelgors 189
 Gekraagde Roodstaart 44
 Gele Kwikstaart 6
 Glanskop 119
 Goudvink 2
 Grasmus 447
 Graspieper 18
 Grauwe Gans 16
 Grauwe Klauwier 1
 Grauwe Vliegenvanger 212
 Groene Specht 116
 Grote Bonte Specht 670
 Grote Gele Kwikstaart 55
 Grote Lijster 120
 Havik 23
 Holenduif 208
 Houtsnip 5
 IJsvogel 22
 Kievit 5
 Kleine Bonte Specht 51
 Kleine Karekiet 127
 Kleine Plevier 5
 Kneu 43
 Knobbelzwaan 2
 Koekoek 18
 Kruisbek 1
 Kuifeend 11
 Kuifmees 132
 Kwartel 1
 Mandarijneend 14
 Matkop 35
 Meerkoet 148
 Middelste Bonte Specht 25
 Nachtegaal 7
 Nachtzwaluw 7
 Nijlgans 38
 Patrijs 3
 Putter 73
 Ransuil 4
 Rietgors 14
 Roek 123
 Roodborsttapuit 28
 Sperwer 28
 Spotvogel 40
 Sprinkhaanzanger 8
 Steenuil 2
 Taigaboomkruiper 6
 Torenvalk 9
 Tuinfluiter 607
 Veldleeuwerik 49
 Vuurgoudhaantje 99
 Waterhoen 108
 Waterral 8
 Wielewaal 6
 Wintertaling 1
 Zomertortel 4
 Zwarte Kraai 448
 Zwarte Mees 106
 Zwarte Roodstaart 45
 Zwarte Specht 9
Selecteer onder de te tonen soorten
 ---  soort n
 Appelvink
 Blauwborst
 Blauwe Reiger
 Bonte Vliegenvanger
 Boomklever
 Boomkruiper
 Boomleeuwerik
 Boompieper
 Boomvalk
 Bosrietzanger
 Bosuil
 Braamsluiper
 Buizerd
 Canadese Gans
 Dodaars
 Ekster
 Fluiter
 Fuut
 Geelgors
 Gekraagde Roodstaart
 Gele Kwikstaart
 Glanskop
 Goudvink
 Grasmus
 Graspieper
 Grauwe Gans
 Grauwe Klauwier
 Grauwe Vliegenvanger
 Groene Specht
 Grote Bonte Specht
 Grote Gele Kwikstaart
 Grote Lijster
 Havik
 Holenduif
 Houtsnip
 IJsvogel
 Kievit
 Kleine Bonte Specht
 Kleine Karekiet
 Kleine Plevier
 Kneu
 Knobbelzwaan
 Koekoek
 Kruisbek
 Kuifeend
 Kuifmees
 Kwartel
 Mandarijneend
 Matkop
 Meerkoet
 Middelste Bonte Specht
 Nachtegaal
 Nachtzwaluw
 Nijlgans
 Patrijs
 Putter
 Ransuil
 Rietgors
 Roek
 Roodborsttapuit
 Sperwer
 Spotvogel
 Sprinkhaanzanger
 Steenuil
 Taigaboomkruiper
 Torenvalk
 Tuinfluiter
 Veldleeuwerik
 Vuurgoudhaantje
 Waterhoen
 Waterral
 Wielewaal
 Wintertaling
 Zomertortel
 Zwarte Kraai
 Zwarte Mees
 Zwarte Roodstaart
 Zwarte Specht
Onderzocht in 2015-2016.
begrenzing beoordelingsregio
begrenzing Natuurnetwerk
17-2-2023
eco-on-site