Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Achtergrondinformatie, Broedvogels
Achtergrondinformatie Broedvogels
Broedvogels
  Vogels tellen, de methode
  De op deze site gepresenteerde broedvogelgegevens zijn door de provincie Limburg verzameld in het tijdvak 1990-2022. Voor nadere informatie over de methode kunt u terecht op de volgende pagina's:
  Waardering op basis van vogelgegevens, de methode
  Vogels representeren natuurwaarden, de ene soort meer dan de andere. Zonder expertise die voor een serieuze waardering op basis van vogelgegevens noodzakelijk is, kan op een sterk versimpelde manier een indruk van natuurwaarden worden gevormd. Voor dit doel zijn de soorten op grond van hun indicator-waarde verdeeld over drie groepen. Aan Rode Lijst-soorten wordt de grootste waarde toegekend, gevolgd door aandachtsoorten en schaarse soorten. Voor details van de indeling in groepen soorten, zie:
  Vogels van een groep worden op een kaart van een locatie met de kleuren geel, oranje of rood aangegeven zodat de natuurwaarden van een gebied in een oogopslag duidelijk zijn:  Rode Lijst-soort
  Aandachtsoort
  Schaarse soort
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.