Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek
Achtergrondinformatie Broedvogels Voortgang van het onderzoek
Voortgang van het onderzoek
Het broedvogelonderzoek is sinds enige jaren gescheiden in twee projecten:
 • Vlakdekkend onderzoek
  Dit onderzoek loopt al decennia en is gestart in 1990.
  Jaarlijks wordt in een deel van de provincie alle bos, natuur, landelijk gebied èn suburbaan gebied vlakdekkend onderzocht.
  Op deze wijze is de gehele provincie inmiddels twee maal volledig gekarteerd. De eerste ronde vond plaats in de jaren 1990-1997, de tweede in 1998-2011.
  De derde ronde is nu voor ruim driekwart afgerond.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2012-2021 beschikbaar.

  Meer over de voortgang van het vlakdekkende onderzoek...

 • Monitoring van Goud-Groene natuur
  Dit onderzoek ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) is gestart in 2015.
  Voor dit project wordt het broedvogelonderzoek intensiever uitgevoerd dan bij de vlakdekkende kartering, zodat de resultaten vollediger zijn en gebruikt kunnen worden voor monitoring.
  Voor de monitoring van de Goud-Groene natuur is bij de start een herhalingsfrequentie van "eens per zes jaar" gepland. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 17% van alle Limburgse Goud-Groene natuur via de intensieve methode onderzocht.
  De eerste ronde is nu (anno 2021) voor ongeveer 90% klaar, de afronding gaat dus langer dan zes jaar duren. Om bijzondere redenen is de Brunssummerheide in 2020 al geactualiseerd. En in 2021 is een deel van het oostelijk heuvelland geactualiseerd.
  Via Gegevens per locatie Goud-Groene Natuur zijn de gegevens van de eerste kartering van Goud-Groen (2015-2021) per beoordelingsregio beschikbaar. De data van de tweede ronde Goud-Groen zijn nog niet per beoordelingsregio beschikbaar.
  Via Gegevens per locatie zijn alle gegevens van 2015-2021 per kilometerhok beschikbaar. Omdat de gegevens van de actualisering (Goud-Groen 2) momenteel nog volledig overlappen met "Vlakdekkend 3" zijn ze opgenomen in die laag en wordt daarmee voorlopig volstaan.

  Meer over de voortgang van de monitoring van Goud-Groene natuurgebieden...


.
22-01-2022
eco-on-site