Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek
Achtergrondinformatie Broedvogels Voortgang van het onderzoek
Voortgang van het onderzoek
Het broedvogelonderzoek is sinds enige jaren gescheiden in twee projecten:
 • Vlakdekkend onderzoek
  Dit onderzoek loopt al decennia en is gestart in 1990.
  Jaarlijks wordt in een deel van de provincie alle bos, natuur, landelijk gebied èn suburbaan gebied vlakdekkend onderzocht.
  Op deze wijze is de gehele provincie inmiddels twee maal volledig gekarteerd. De eerste ronde vond plaats in de jaren 1990-1997, de tweede in 1998-2011.
  De derde ronde is nu voor ruim tweederde afgerond.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2012-2020 beschikbaar.

  Meer over de voortgang van het vlakdekkende onderzoek...

 • Monitoring van Goud-Groene natuur
  Dit onderzoek ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) is recent gestart, in 2015.
  Voor dit project wordt het broedvogelonderzoek intensiever uitgevoerd dan bij de vlakdekkende kartering, zodat de resultaten vollediger zijn en gebruikt kunnen worden voor monitoring.
  Voor de monitoring van de Goud-Groene natuur is bij de start een herhalingsfrequentie van "eens per zes jaar" gepland. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 17% van alle Limburgse Goud-Groene natuur via de intensieve methode onderzocht.
  De eerste ronde is nu (anno 2020) voor ongeveer 80% klaar, de afronding gaat dus langer dan zes jaar duren. Om bijzondere redenen is de Brunssummerheide in 2020 al geactualiseerd.
  Via Gegevens per locatie Goud-Groene Natuur zijn de gegevens van 2015-2020 per beoordelingsregio beschikbaar.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2015-2020 per kilometerhok beschikbaar.

  Meer over de voortgang van de monitoring van Goud-Groene natuurgebieden...


.
02-02-2020
eco-on-site