Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Schaarse soorten
Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten Schaarse soorten
Schaarse soorten    Een definitieve lijst van "schaarse soorten" ontbreekt.
    Er kunnen namelijk onverwacht nieuwe soorten opduiken.
    Als definitie van "schaarse soort" geldt daarom "alle soorten behalve de algemene soorten".
    In totaal zijn 29 vogelsoorten ingedeeld bij de algemene soorten.
.
02-02-2023
eco-on-site