Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek
Achtergrondinformatie Broedvogels Voortgang van het onderzoek Vlakdekkend
Voortgang van het onderzoek, vlakdekkend
Ieder jaar wordt een deel van de provincie vlakdekkend onderzocht en de kaarten tonen daarom lappendekens van in verschillende jaren onderzochte regio's.
1e kartering In de beginjaren van het project, 1990-1994 werd met een grote ploeg onderzoekers gewerkt en werden veel hectares geteld. De nadruk lag op natuurgebieden en landelijk gebied, suburbaan gebied werd meestal overgeslagen.
Boomkruiper en Zwarte Roodstaart zijn in 1993 toegevoegd aan de kwantitatief te onderzoeken soorten.
2e kartering Tijdens de herkartering kwam de nadruk steeds meer te liggen op het landelijk gebied. Daarnaast is het suburbane gebied beter onderzocht op het voorkomen van soorten. Eerder overgeslagen kilometerblokken met urbaan gebied zijn bij de afronding in 2011 alsnog onderzocht. De lijst met kwantitatief te onderzoeken soorten is verder uitgebreid: Kneu (2004), Ekster (2004), Zwarte Kraai (2004), Kievit (2008).
3e kartering In 2012 is gestart met de derde kartering en zijn de regio's met de oudste gegevens geactualiseerd.
De lijst met kwantitatief te onderzoeken soorten is uitgebreid met Tuinfluiter (2012).
Inmiddels zijn Noord- en Midden-Limburg en het zuidoosten van Zuid-Limburg geactualiseerd, ruim 80% van de provincie.

Zie ook: omvang van datasets
Klik hier voor de voortgang van de SNL-karteringen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
.
23-02-2023
eco-on-site