Natuurgegevens Provincie Limburg
.


58-44-22
Kilometerblok 58-44-22
linksonder
X = 196.000
Y = 358.000
Roermond rechtsboven
X = 197.000
Y = 359.000

Er is géén laag met natuuurgegevens actief.
Kies een kaartlaag uit de tabel (rechts).
    Er zijn gegevens beschikbaar van:
    • broedvogels
    • planten
    • vegetatie
    • beheertypen
onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kaartlagen
Thema periode
Topografie oud 1980 - 1999
Topografie recent 2000 - 2019
Topografie nieuw grijs 2020 - 2040
Topografie nieuw kleur 2020 - 2040
Broedvogels Vlakdekkend 1 1990 - 1997
Broedvogels Vlakdekkend 2 1998 - 2011
Broedvogels Vlakdekkend 3 2012 - 2020
Broedvogels Goud-Groen 1 2015 - 2020
Flora Vlakdekkend 1 1983 - 1997
Flora Vlakdekkend 2 1998 - 2007
Flora Vlakdekkend 3 2006 - 2019
Flora Goud-Groen 1 2012 - 2020
Vegetatie Vlakdekkend 1 1983 - 1997
Vegetatie Vlakdekkend 2 1998 - 2007
Vegetatie Vlakdekkend 3 2006 - 2019
Vegetatie Goud-Groen 1 2012 - 2020
Beheertypen 2011 - 2021
Klik op de kaart om te navigeren
.
11-01-2021
eco-on-site