Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Natuurnetwerk .
 <-Wintrakerberg (19) Zelderse Driessen (20) Leudal (21)-> 
Overzichtskaart van het Natuurnetwerk
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Instellingen dichtheidskaart:
kleur: radius:  
 ---  soort n
 Appelvink 73
 Bergeend 1
 Blauwe Reiger 2
 Bonte Vliegenvanger 15
 Boomklever 154
 Boomkruiper 227
 Boomleeuwerik 13
 Boompieper 76
 Bosrietzanger 48
 Bosuil 4
 Braamsluiper 2
 Buizerd 9
 Canadese Gans 11
 Dodaars 2
 Ekster 7
 Fluiter 4
 Fuut 2
 Geelgors 32
 Gekraagde Roodstaart 36
 Gele Kwikstaart 1
 Glanskop 88
 Goudvink 20
 Grasmus 140
 Grauwe Gans 26
 Grauwe Vliegenvanger 19
 Groene Specht 14
 Grote Bonte Specht 155
 Grote Lijster 20
 Havik 5
 Holenduif 21
 IJsvogel 1
 Kievit 3
 Kleine Bonte Specht 20
 Kleine Karekiet 28
 Kneu 53
 Koekoek 10
 Krakeend 3
 Kruisbek 1
 Kuifeend 4
 Kuifmees 64
 Kwartel 1
 Mandarijneend 2
 Matkop 2
 Meerkoet 8
 Middelste Bonte Specht 17
 Nachtzwaluw 8
 Nijlgans 14
 Putter 33
 Rietgors 7
 Roek 9
 Roodborsttapuit 13
 Scholekster 2
 Sijs 1
 Slobeend 1
 Sperwer 2
 Spotvogel 13
 Sprinkhaanzanger 1
 Torenvalk 2
 Tuinfluiter 94
 Vuurgoudhaantje 8
 Waterhoen 14
 Waterral 2
 Wespendief 1
 Wielewaal 2
 Zwarte Kraai 31
 Zwarte Mees 42
 Zwarte Roodstaart 1
 Zwarte Specht 4
Selecteer onder de te tonen soorten
 ---  soort n
 Appelvink
 Bergeend
 Blauwe Reiger
 Bonte Vliegenvanger
 Boomklever
 Boomkruiper
 Boomleeuwerik
 Boompieper
 Bosrietzanger
 Bosuil
 Braamsluiper
 Buizerd
 Canadese Gans
 Dodaars
 Ekster
 Fluiter
 Fuut
 Geelgors
 Gekraagde Roodstaart
 Gele Kwikstaart
 Glanskop
 Goudvink
 Grasmus
 Grauwe Gans
 Grauwe Vliegenvanger
 Groene Specht
 Grote Bonte Specht
 Grote Lijster
 Havik
 Holenduif
 IJsvogel
 Kievit
 Kleine Bonte Specht
 Kleine Karekiet
 Kneu
 Koekoek
 Krakeend
 Kruisbek
 Kuifeend
 Kuifmees
 Kwartel
 Mandarijneend
 Matkop
 Meerkoet
 Middelste Bonte Specht
 Nachtzwaluw
 Nijlgans
 Putter
 Rietgors
 Roek
 Roodborsttapuit
 Scholekster
 Sijs
 Slobeend
 Sperwer
 Spotvogel
 Sprinkhaanzanger
 Torenvalk
 Tuinfluiter
 Vuurgoudhaantje
 Waterhoen
 Waterral
 Wespendief
 Wielewaal
 Zwarte Kraai
 Zwarte Mees
 Zwarte Roodstaart
 Zwarte Specht
Onderzocht in 2017-2019.
begrenzing beoordelingsregio
begrenzing Natuurnetwerk
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.