Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Natuurnetwerk .
NatuurnetwerkZoom in op het gebied naar keuze en klik op het gebied om door te schakelen naar het gebied.

Van alle beoordelingsregio's zijn de lokale natuurdoeltypen opvraagbaar.

In de lichtgroen gekleurde regio's zijn de eerste broedvogelkarteringen (NNN-1) van de SNL-monitoring opvraagbaar.
aantal gebieden: 39
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.