Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek, vlakdekkend
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Voortgang van het onderzoek Vlakdekkend
Voortgang van het onderzoek, Vlakdekkend
  Ieder jaar wordt een deel van de provincie onderzocht, waarbij steeds die delen aan bod komen waarvan de gegevens het meest verouderd zijn. Van gebieden met geactualiseerde gegevens zijn de oude gegevens wel beschikbaar. Dit in verband met mogelijk nog in de bodem aanwezige zaadbanken.
  1e kartering Tijdens de eerste gebiedsdekkende kartering in 1983-1990 lag de nadruk op het verkrijgen van een goed beeld van de vegetatietypen in de provincie. Gegevens van plantensoorten zijn niet altijd stelselmatig vastgelegd.
  2e kartering Sinds de start van de actualisering in 1991 wordt in toenemende mate meer aandacht besteed aan het karteren van plantensoorten. Per vegetatie-eenheid (bijv. een broekbos, wegberm of sloot) wordt een lijst van voorkomende soorten en hun bedekking vastgelegd. Algemene soorten worden buiten beschouwing gelaten tenzij ze een hoog bedekking- percentage hebben. Ze vormen dan een indicatie van lage kwaliteit.
  Terreinen beheerd door Natuurbeschermingsorganisaties worden niet geïnventariseerd als er recent onderzoek is uitgevoerd door de terreinbeheerder. Via extern onderzoek verkregen data zijn omgezet in de Limburgse typologie en beschikbaar gemaakt. Dit geldt vooral voor Staatsbosbeheer terreinen.
  3e kartering Gelijk met de afronding van de tweede kartering is gestart met het verversen van relatief verouderde gegevens. En met de start van de SNL-kartering in 2012 wordt het Natuurnetwerk apart onderzocht, waardoor de kaart met de voortgang van het vlakdekkende onderzoek lokaal 'schijnbare' leegten toont.
  Meer over de voortgang van de monitoring van het Natuurnetwerk...
  Inmiddels is Zuid Limburg weer volledig geactualiseerd.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2006-2020 beschikbaar.
.
02-02-2020
eco-on-site