Natuurgegevens Provincie limburg
.


Flora en vegetatie, Volledigheid van gegevens
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Volledigheid van gegevens
Volledigheid van gegevens
    Helaas moet gesteld dat de floradata vooral onvolledig zijn. Zo zijn in de beginperiode 1983-1990 niet alle terreinen met dezelfde intensiteit onderzocht en ook daarna is steeds een beperkt deel van het soortenspectrum genoteerd. Verder is de bruikbaarheid van gegevens ouder dan 10 jaar beperkt, mogelijk groeien de vastgestelde soorten er niet meer. Dit oudere materiaal is nog wel geschikt om een indruk van een gebied te krijgen, mits het landschap weinig is veranderd. De provincie streeft er naar om elke tien jaar de gegevens te actualiseren.
    Op deze site zijn alleen de gegevens gepresenteerd die afkomstig zijn van de vlakdekkende karteringen en het SNL-onderzoek in het Natuurnetwerk. Er zijn meer gegevens, maar deze zijn om het niet te ingewikkeld te maken niet in deze site opgenomen. Zo zult u op deze site geen recente waarnemingen van bijzondere planten vinden in delen van Limburg die al wat langer geleden zijn onderzocht. De gepresenteerde gegevens zijn dus deels onvolledig (zie Disclaimer). Groeiplaatsen van orchideeën en andere uitgraafgevoelige soorten zijn wel bewust achtergehouden.    Naast de niet te cultiveren inheemse orchideeën is er nog de categorie van verwilderde tuinplanten. Sommige soorten van deze categorie kunnen oorspronkelijk zijn, of zich op een natuurlijke wijze hebben gevestigd en van wilde populaties stammen. Deze soorten zijn niet allemaal in deze site opgenomen.    De dataset bevat miljoenen registraties van ruim 1500 soorten. Meer over de dataset ...
.
06-02-2023
eco-on-site