Natuurgegevens Provincie limburg
.


Broedvogels, Omvang datasets
Achtergrondinformatie Broedvogels Omvang datasets
Omvang datasets
 • Kwantitatief onderzochte broedvogels
  • De dataset van het vlakdekkende onderzoek bevat per 1/1/2020 ruim 500.000 registraties van een territorium, nest of kolonie, totaal 523.448 territoria/broedparen.
   In de reeks van jaren (1990-2019) zijn bij het vlakdekkende onderzoek totaal 169 soorten vastgesteld. Dit is exclusief de 'algemene soorten'.
   Meer details van deze dataset...

  • De dataset van het onderzoek in Goud-Groene Natuuurgebieden (SNL) bevat per 1/1/2020 ruim 60.000 registraties van een territorium, nest of kolonie, totaal 63.036 territoria/broedparen.
   In de reeks van jaren (2015-2019) zijn totaal 121 soorten vastgesteld. Dit is exclusief de 'algemene soorten'.
   Meer details van deze dataset...

 • Kwalitatief onderzochte broedvogels
  • De dataset van het vlakdekkende onderzoek bevat per 1/1/2020 ruim 250.000 registraties van een bepaalde algemene soort in een bepaald kilometerhok.
   In de reeks van jaren (1990-2019) zijn enkele algemene soorten gepromoveerd naar het kwantitatieve onderzoek.
   Meer details van deze dataset...

  • De dataset van het onderzoek in Goud-Groene Natuuurgebieden (SNL) bevat geen gegevens van 'algemene soorten', ook geen kilometerhok-presenties.
   De algemene soorten spelen geen rol bij de Subsidieregeling Natuur en Landschap en worden daarom bij dit onderzoek niet onderzocht.


.
02-02-2020
eco-on-site