Natuurgegevens Provincie limburg
.


Broedvogels, Omvang datasets
Achtergrondinformatie Broedvogels Omvang datasets
Omvang datasets
 • Kwantitatief onderzochte broedvogels
  • De dataset van het vlakdekkende onderzoek bevat per 1/1/2023 ruim 350.000 registraties van een territorium, nest of kolonie, totaal 375.774 territoria/broedparen.
   In de reeks van jaren (1990-2022) zijn bij het vlakdekkende onderzoek totaal 176 soorten vastgesteld. Dit is exclusief de 'algemene soorten'.
   Meer details van deze dataset...

  • De dataset van het onderzoek in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bevat per 1/1/2023 ruim 100.000 registraties van een territorium, nest of kolonie, totaal 102.752 territoria/broedparen. Dit is exclusief de data die volgens NNN-protocol zijn verzameld en zijn ingepast in het vlakdekkend onderzoek.
   In de reeks van jaren (2015-2022) zijn totaal 129 soorten vastgesteld. Dit is exclusief de 'algemene soorten'.
   Meer details van deze dataset...

 • Kwalitatief onderzochte broedvogels
  • De dataset van het vlakdekkende onderzoek bevat per 1/1/2023 bijna 150.000 registraties van een bepaalde algemene soort in een bepaald kilometerhok.
   In de reeks van jaren (1990-2022) zijn enkele algemene soorten gepromoveerd naar het kwantitatieve onderzoek.
   Meer details van deze dataset...

  • De dataset van het onderzoek in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bevat geen gegevens van 'algemene soorten', ook geen kilometerhok-presenties.
   De algemene soorten spelen geen rol bij de Subsidieregeling Natuur en Landschap en worden daarom bij het project "Natuurnetwerk Nederland" niet onderzocht.


.
21-01-2023
eco-on-site