Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels, SNL-onderzoek in Goud-Groene Natuur
Gegevens per soort Broedvogels SNL-onderzoek in Goud-Groene Natuur
Broedvogels SNL-onderzoek in Goud-Groene Natuur
  Verspreidingskaarten SNL-onderzoek in Goud-Groene Natuur
  Tijdens de SNL-karteringen zijn in de periode 2014-2019 bij het onderzoek van Goud-Groene Natuur in totaal 119 schaarse of zeldzame broedvogelsoorten vastgesteld. Hierbij is tot nu toe ongeveer 65% van alle Goud-Groene Natuur onderzocht, zie voortgang van het onderzoek.
  Van algemene soorten zijn bij dit project geen gegevens verzameld, ook de aan- of afwezigheid is niet onderzocht. Het onderzoek is daarom "kwantitatief" bij alle onderzochte soorten en "kwalitatief onderzoek" van algemene soorten ontbreekt.

  Het is niet zinvol om de verspreidingsdata van Goud-Groene natuurgebieden, provincie-dekkend te beschouwen.
  De Goud-Groene Natuur is verdeeld over 38 beoordelingsregio's en de verspreidingsdata worden per regio ontsloten.

  De beoordelingsregio's van de Goud-Groene Natuur zijn ondergebracht in het onderdeel "Gegevens per locatie".
  De verspreidingskaarten van individuele soorten in Goud-Groene Natuur zijn beschikbaar per beoordelingsregio en zijn daarom ook onderdeel van "Gegevens per locatie" geworden.

  Per beoordelingsregio zijn de verspreidingsdata van de aangetroffen soorten gecombineerd in een interactieve heatmap van de regio.
  Op de pagina met de interactieve heatmap van een regio kan van elke gewenste individuele vogelsoort de verspreiding geselecteerd worden. Zie voorbeeld rechts, met Bosrietzanger als gekozen soort in de beoordelingsregio Roerdal.


  Naar de Goud-Groene Natuur (gegevens per locatie).
Verspreiding Bosrietzanger in Goudgroene natuur (Roerdal).

.
02-02-2020
eco-on-site