Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels, Natuurnetwerk (NNN)
Gegevens per soort Broedvogels monitoring Natuurnetwerk (NNN)
Broedvogels monitoring Natuurnetwerk (NNN)
  Verspreidingskaarten onderzoek Natuurnetwerk (NNN)
  Tijdens de NNN-karteringen zijn in de periode 2014-2022 bij het onderzoek van het Natuurnetwerk in totaal 129 schaarse of zeldzame broedvogelsoorten vastgesteld. Hierbij is tot nu toe ongeveer 97% van het Natuurnetwerk onderzocht, zie voortgang van het onderzoek.
  Van algemene soorten zijn bij dit project geen gegevens verzameld, ook de aan- of afwezigheid is niet onderzocht. Het onderzoek is daarom "kwantitatief" bij alle onderzochte soorten en "kwalitatief onderzoek" van algemene soorten ontbreekt.

  Het is niet zinvol om de verspreidingsdata van de gebieden van het Natuurnetwerk, provincie-dekkend te beschouwen.
  De gebieden van het Natuurnetwerk zijn verdeeld over 38 beoordelingsregio's en de verspreidingsdata worden per regio ontsloten.

  De beoordelingsregio's van het Natuurnetwerk zijn ondergebracht in het onderdeel "Gegevens per locatie".
  De verspreidingskaarten van individuele soorten in het Natuurnetwerk zijn beschikbaar per beoordelingsregio en zijn daarom ook onderdeel van "Gegevens per locatie" geworden.

  Per beoordelingsregio zijn de verspreidingsdata van de aangetroffen soorten gecombineerd in een interactieve heatmap van de regio.
  Op de pagina met de interactieve heatmap van een regio kan van elke gewenste individuele vogelsoort de verspreiding geselecteerd worden. Zie voorbeeld rechts, met Bosrietzanger als gekozen soort in de beoordelingsregio Roerdal.


  Naar het Natuurnetwerk (gegevens per locatie).
Verspreiding Bosrietzanger in Natuurnetwerk bij de Roer (Roerdal).

.
23-02-2023
eco-on-site