Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per locatie Natuurnetwerk .
 <-Annendaalsbos (30) Roerdal (31) Meinweg (32)-> 
Overzichtskaart van het Natuurnetwerk
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Instellingen dichtheidskaart:
kleur: radius:  
 ---  soort n
 Appelvink 28
 Bijeneter 2
 Blauwe Reiger 42
 Bonte Vliegenvanger 9
 Boomklever 127
 Boomkruiper 290
 Boompieper 9
 Boomvalk 5
 Bosrietzanger 213
 Bosuil 16
 Braamsluiper 7
 Buizerd 50
 Dodaars 1
 Ekster 15
 Fuut 10
 Geelgors 131
 Gekraagde Roodstaart 4
 Gele Kwikstaart 12
 Glanskop 52
 Goudvink 12
 Grasmus 376
 Graspieper 2
 Grauwe Gans 47
 Grauwe Vliegenvanger 68
 Groene Specht 49
 Grote Bonte Specht 166
 Grote Gele Kwikstaart 11
 Grote Lijster 17
 Havik 6
 Holenduif 81
 IJsvogel 13
 Kerkuil 1
 Kievit 18
 Kleine Bonte Specht 16
 Kleine Karekiet 74
 Kleine Plevier 3
 Kneu 51
 Knobbelzwaan 15
 Koekoek 12
 Krakeend 29
 Kuifeend 2
 Kuifmees 41
 Matkop 16
 Meerkoet 85
 Middelste Bonte Specht 8
 Nachtegaal 24
 Nijlgans 16
 Oeverzwaluw 299
 Patrijs 1
 Putter 81
 Ransuil 2
 Rietgors 14
 Roek 13
 Roodborsttapuit 51
 Scholekster 3
 Sperwer 4
 Spotvogel 26
 Sprinkhaanzanger 5
 Steenuil 1
 Torenvalk 3
 Tuinfluiter 356
 Veldleeuwerik 12
 Vuurgoudhaantje 17
 Waterhoen 21
 Waterral 3
 Wielewaal 8
 Zomertaling 1
 Zwarte Kraai 154
 Zwarte Mees 5
 Zwarte Roodstaart 5
 Zwarte Specht 7
 Zwarte Zwaan 1
Selecteer onder de te tonen soorten
 ---  soort n
 Appelvink
 Bijeneter
 Blauwe Reiger
 Bonte Vliegenvanger
 Boomklever
 Boomkruiper
 Boompieper
 Boomvalk
 Bosrietzanger
 Bosuil
 Braamsluiper
 Buizerd
 Dodaars
 Ekster
 Fuut
 Geelgors
 Gekraagde Roodstaart
 Gele Kwikstaart
 Glanskop
 Goudvink
 Grasmus
 Graspieper
 Grauwe Gans
 Grauwe Vliegenvanger
 Groene Specht
 Grote Bonte Specht
 Grote Gele Kwikstaart
 Grote Lijster
 Havik
 Holenduif
 IJsvogel
 Kerkuil
 Kievit
 Kleine Bonte Specht
 Kleine Karekiet
 Kleine Plevier
 Kneu
 Knobbelzwaan
 Koekoek
 Krakeend
 Kuifeend
 Kuifmees
 Matkop
 Meerkoet
 Middelste Bonte Specht
 Nachtegaal
 Nijlgans
 Oeverzwaluw
 Patrijs
 Putter
 Ransuil
 Rietgors
 Roek
 Roodborsttapuit
 Scholekster
 Sperwer
 Spotvogel
 Sprinkhaanzanger
 Steenuil
 Torenvalk
 Tuinfluiter
 Veldleeuwerik
 Vuurgoudhaantje
 Waterhoen
 Waterral
 Wielewaal
 Zomertaling
 Zwarte Kraai
 Zwarte Mees
 Zwarte Roodstaart
 Zwarte Specht
 Zwarte Zwaan
Onderzocht in 2017.
begrenzing beoordelingsregio
begrenzing Natuurnetwerk
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.