Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels . <-Kleinst Waterhoen Kwartelkoning Crex crex Waterhoen-> 
onvolledig onderzochte soort, zie opmerkingen
Derde kartering 2012-2023 n=1 Tweede kartering 1998-2011 n=0 Eerste kartering 1990-1997 n=0
zoom:
13
ha in View:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen of om over te schakelen naar satelietbeeld.
De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de diameter of kleurintensiteit te wijzigen.
De derde kartering is in noord- en midden-Limburg al afgerond, in de rest van de provincie nog niet (donker op kaart).

Dichtheid  
kleurintensiteit: diameter:      
Territoria
2012-2023:    1998-2011:    1990-1997:   
Links Opmerkingen
  • Naar de website van PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme): informatie over de europese trend van deze soort
  • Naar de website van SOVON: informatie over de verspreiding en trend in Nederland
  • Naar de website van MINEZ: Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
Kwartelkoning Crex crex staat op de Rode Lijst (met als motief voor opname "Kwetsbaar").
Let op: Bij deze soort is gericht specialistisch onderzoek nodig (zomerse nachtbezoeken aan ruigten) om een goed beeld van de verspreiding en aantallen te krijgen. Hierin kan de methode van de vlakdekkende kartering niet voorzien. De getoonde verspreiding is daarom slechts indicatief en kan niet voor beleidsdoeleinden worden gebruikt.
Klik hier voor meer informatie over de (on)volledigheid van de gegevens.

Zie ook Pioniervegetaties
 <-vorige soort volgende soort-> 
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.