Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Vogels van pioniervegetaties  
3e Kartering 2012-2023 n=16723 2e Kartering 1998-2011 n=13585 1e Kartering 1990-1997 n=14609 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Bergeend 70 68 74
 Bontbekplevier 1 1 0
 Boomleeuwerik 618 551 662
 Duinpieper 0 0 3
 Ekster 5033 2734 0
 Engelse Gele Kwikstaart 0 2 0
 Graspieper 517 942 1553
 Grauwe Gors 1 9 100
 Kievit 2449 713 0
 Kleine Plevier 282 162 152
 Kneu 2759 1887 0
 Kuifleeuwerik 0 8 19
 Kwartelkoning 1 0 0
 Oeverloper 7 5 0
 Patrijs 558 1209 3076
 Scholekster 371 413 435
 Steltkluut 1 0 0
 Tapuit 1 5 6
 Veldleeuwerik 4054 4876 8529
Let op: Kievit, Ekster en Kneu worden sinds resp. 2008, 2005 en 2004 geteld en ontbreken in eerder onderzochte regio's.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.