Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels . <-Patrijs Kwartel Coturnix coturnix Waterral-> 
onvolledig onderzochte soort, zie opmerkingen
Derde kartering 2012-2023 n=160 Tweede kartering 1998-2011 n=212 Eerste kartering 1990-1997 n=196
zoom:
13
ha in View:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen of om over te schakelen naar satelietbeeld.
De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de diameter of kleurintensiteit te wijzigen.
De derde kartering is in noord- en midden-Limburg al afgerond, in de rest van de provincie nog niet (donker op kaart).

Dichtheid  
kleurintensiteit: diameter:      
Territoria
2012-2023:    1998-2011:    1990-1997:   
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Links Opmerkingen

Nederlandse trend (CBS/SOVON/NEM)

  • Naar de website van PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme): informatie over de europese trend van deze soort
  • Naar de website van SOVON: informatie over de verspreiding en trend in Nederland
  • Naar de website van MINEZ: Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
Kwartel Coturnix coturnix is in Limburg ingedeeld bij de schaarse soorten.
Let op: Bij deze soort is gericht specialistisch onderzoek nodig (zomerse nachtbezoeken aan akkers en graslanden) om een goed beeld van de verspreiding en aantallen te krijgen. Hierin kan de methode van de vlakdekkende kartering niet voorzien. De getoonde verspreiding is daarom slechts indicatief en kan niet voor beleidsdoeleinden worden gebruikt.
Klik hier voor meer informatie over de (on)volledigheid van de gegevens.

Zie ook Graslanden
Zie ook Akkers
 <-vorige soort volgende soort-> 
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.