Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Weidevogels en vogels van grasland  
3e Kartering 2012-2023 n=18178 2e Kartering 1998-2011 n=16183 1e Kartering 1990-1997 n=17304 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Bergeend 70 68 74
 Canadese Gans 453 180 1
 Gele Kwikstaart 2739 2330 2458
 Graspieper 517 942 1553
 Graszanger 0 1 0
 Grauwe Gors 1 9 100
 Grutto 35 109 388
 Kievit 2449 713 0
 Knobbelzwaan 224 153 134
 Kwartel 160 212 196
 Lepelaar 2 0 0
 Nijlgans 591 473 50
 Ooievaar 2 0 0
 Paapje 0 5 8
 Roek 3407 3856 2529
 Roodborsttapuit 2899 1539 364
 Scholekster 371 413 435
 Tureluur 0 3 6
 Veldleeuwerik 4054 4876 8529
 Watersnip 13 1 7
 Wulp 169 264 458
 Zomertaling 22 36 14
Let op: Kievit wordt sinds 2008 geteld en ontbreekt in eerder onderzochte regio's.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.