Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels
Gegevens per soort Broedvogels Toelichting trends
Toelichting "Trends, verandering per kilometerhok"
  Interactieve informatie in de kaart
  In deze kaart wordt de eerste karteringsronde vergeleken met de tweede ronde, en de tweede ronde wordt vergeleken met de derde. Op de kaarten is de aantalsverandering per kilometerhok weergegeven: in rode hokken is sprake van een afname, hokken met een toename zijn groen en hokken met een stabiele stand zijn grijs.
 • Bij algemene, niet getelde soorten is de 'trend' simpeler: verschenen (groen), verdwenen (rood), of stabiel d.w.z. beide keren present (grijs).
 • Onder de kaarten wordt de gemiddelde verandering in de provincie weergegeven.
 • Door op een kilometerhok te klikken kan een popup-schermpje geopend worden met het aantalsverschil en de basis-getallen.
 • Van de vastgestelde aantalsveranderingen wordt een frequentie-verdeling gegeven (niet bij algemene soorten).
 • De voorkeuren (ingezoomde regio, gekozen achtergrond, e.d.) kunnen met een knop onthouden worden. Wie geinteresseerd is in een bepaald gebied kan zo gemakkelijk door de soorten browsen. Het onthouden van de voorkeuren gebeurt niet met cookies, maar met LocalStorage.
 • Opmerkingen
 • Bij bijzonder kwetsbare soorten, met name roofvogels en uilen, kan niet ver ingezoomd worden.
 • Alleen gegevens van het vlakdekkende onderzoek zijn opgenomen.
 • De derde kartering is in ongeveer de 90% van de provincie afgerond. Voor meer informatie over de regio's met actuele gegevens, zie: voortgang van het onderzoek.
 • Kies een soort uit de lijst (rechts) om de kaart "Trends, verandering per kilometerhok" te openen.
Trendkaarten:
.
03-02-2023
eco-on-site