Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels
Gegevens per soort Broedvogels Toelichting data van zelf getekend gebied opvragen
Toelichting "Data van zelf getekend gebied opvragen"
  Interactieve informatie in de kaart
  In deze kaart kan met teken-gereedschap een gebied worden afgegrensd en kan het aantal vogels binnen het gebied worden geselecteerd en geteld.
 • De territoria worden met bolletjes weergegeven, elke periode met een eigen kleur.
 • Er kan een cirkel, rechthoek of polygoon getekend worden.
 • Na het klikken op een knop "Tel vogels" zullen de bolletjes binnen het getekende gebied van kleur veranderen, ze worden geel om duidelijk te maken dat ze geselecteerd zijn. Het aantal vogels in het getekende gebied verschijnt onder de kaart van elke periode.
 • De voorkeuren (ingezoomde regio, gekozen achtergrond, e.d.) kunnen met een knop onthouden worden. Wie geinteresseerd is in een bepaald gebied kan zo gemakkelijk door de soorten browsen. Het onthouden van de voorkeuren gebeurt met LocalStorage.
 • Opmerkingen
 • Van bijzonder kwetsbare soorten, met name roofvogels en uilen, zijn de locaties achtergehouden.
 • Algemene soorten zijn niet geteld en ontbreken daarom in deze kaartlaag.
 • Alleen gegevens van het vlakdekkende onderzoek zijn opgenomen.
 • De derde kartering is in ongeveer de 90% van de provincie afgerond. Voor meer informatie over de regio's met actuele gegevens, zie: voortgang van het onderzoek.
 • Kies rechts een soort uit de lijst om de kaart "Data van zelf getekend gebied opvragen" te openen.
Data van zelf getekend gebied opvragen:
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.