Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels
Gegevens per soort Broedvogels Toelichting kilometerhokpresentie
Toelichting "Presentie per kilometerblok"
  Interactieve informatie in de kaart
  In deze kaart wordt per periode de presentie per kilometerhok weergegeven.
 • Bij de algemene (niet getelde) soorten zijn hokken waar de soort is vastgesteld blauw gekleurd en wordt het aantal bezette hokken en de gemiddelde presentie weergegeven.
 • Bij de getelde schaarse en zeldzame soorten is het aantal per kilometerhok bepaald en hebben de hokken een kleur die afhangt van de dichtheid in het hok.
 • Overige opties
 • De voorkeuren (ingezoomde regio, gekozen achtergrond, e.d.) kunnen met een knop onthouden worden. Wie geinteresseerd is in een bepaald gebied kan zo gemakkelijk door de soorten browsen. Het onthouden van de voorkeuren gebeurt niet met cookies, maar met LocalStorage (dus afgeschermd voor advertentie-website's en anderen).
 • Opmerkingen
 • Bij bijzonder kwetsbare soorten, met name roofvogels en uilen, kan niet ver ingezoomd worden.
 • Alleen gegevens van het vlakdekkende onderzoek zijn opgenomen.
 • De derde kartering is in ongeveer de 90% van de provincie afgerond. Voor meer informatie over de regio's met actuele gegevens, zie: voortgang van het onderzoek.

 • Klik rechts in de soortenlijst op de soort van uw keuze om de kaart "Presentie per kilometerhok" te openen.
Kilometerhok-kaarten:
.
03-02-2023
eco-on-site