Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Broedvogels
Gegevens per soort Broedvogels Toelichting territoria en dichtheden
Toelichting "Territoria en dichtheden"
  Interactieve informatie in de kaart
  In deze kaart zijn de territoria en dichtheden gecombineerd.
 • De territoria worden met bolletjes weergegeven, elke periode met een eigen kleur.
 • De dichthedenkaart is een dynamische heatmap waarbij onder andere de diameter van het territorium ingesteld kan worden.
 • Voor een goed beeld van de dichtheden kunnen de territoria worden uitgevinkt.
 • Bij inzoomen en verschuiven wordt het aantal territoria in het scherm steeds opnieuw bepaald, inclusief de dichtheid (aantal per 100 hectare) en het oppervlakte.
 • De bolletjes die de territoria weergeven zijn ook te zien in Google's streetview (alleen langs wegen).
 • De voorkeuren (ingezoomde regio, gekozen achtergrond, e.d.) kunnen met een knop onthouden worden. Wie geinteresseerd is in een bepaald gebied kan zo gemakkelijk door de soorten browsen. Het onthouden van de voorkeuren gebeurt met LocalStorage.
 • Opmerkingen
 • Van bijzonder kwetsbare soorten, met name roofvogels en uilen, zijn de locaties achtergehouden.
 • Algemene soorten zijn niet geteld en ontbreken daarom in deze kaartlaag.
 • Alleen gegevens van het vlakdekkende onderzoek zijn opgenomen.
 • De derde kartering is in ongeveer de 80% van de provincie afgerond. Voor meer informatie over de regio's met actuele gegevens, zie: voortgang van het onderzoek.
 • Klik rechts in de soortenlijst op de soort van uw keuze om de kaart "Territoria en dichtheden" te openen.
Territoria en dichtheden:
.
03-02-2023
eco-on-site