Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels . <-Blauwborst Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Gekraagde Roodstaart-> 
onvolledig onderzochte soort, zie opmerkingen
Derde kartering 2012-2023 n=3634 Tweede kartering 1998-2011 n=3119 Eerste kartering 1990-1997 n=3019
zoom:
13
ha in View:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen of om over te schakelen naar satelietbeeld.
De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de diameter of kleurintensiteit te wijzigen.
De derde kartering is in noord- en midden-Limburg al afgerond, in de rest van de provincie nog niet (donker op kaart).

Dichtheid  
kleurintensiteit: diameter:      
Territoria
2012-2023:    1998-2011:    1990-1997:   
Trend: BMP-index en EBCC-index Links Opmerkingen

Nederlandse trend (CBS/SOVON/NEM)


Europese trend (EBBC/PECBMS)
  • Naar de website van PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme): informatie over de europese trend van deze soort
  • Naar de website van SOVON: informatie over de verspreiding en trend in Nederland
  • Naar de website van MINEZ: Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros is in Limburg ingedeeld bij de algemene soorten.
Van algemene soorten worden geen aantallen geteld, wel wordt de presentie per kilometerhok onderzocht.
Let op: in 1990 werd deze soort nog niet geteld en werd de presentie per kilometerhok genoteerd, in de toen onderzochte regio rond Venray zijn de data niet kwantitatief.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.

Zie ook Urbaan gebied
 <-vorige soort volgende soort-> 
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.