Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels . <-Kuifeend Wespendief Pernis apivorus Zwarte Wouw-> 
onvolledig onderzochte soort, zie opmerkingen
2012-2023 n=75 1998-2011 n=55 1990-1997 n=69
aantal bezette hokken: 74 (3.10%) aantal bezette hokken: 54 (2.18%) aantal bezette hokken: 67 (2.70%)
Op deze kaarten zijn de bezette kilometerhokken weergegeven. De kaarten zijn gesynchroniseerd:
gebruik de linkerkaart om te zoomen of om over te schakelen naar satelietbeeld.
Klik op een kilometerhok om het aantal vogels in een hok op te vragen
Legenda:    1         2-3         4-5         6-9         10-19         20-29         30-50         >50     
Links Opmerkingen Wespendief (© Ran Schols)
  • Naar de website van SOVON: informatie over de verspreiding en trend in Nederland.
  • Naar de website Vogelatlas: informatie over de verspreiding in Nederland.
  • Naar de website van MINEZ: Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
  • Naar de website van PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme): informatie over de europese trend van deze soort.
Wespendief Pernis apivorus staat op de Limburgse Lijst van "Aandachtsoorten".
Let op: Bij deze soort is gericht specialistisch onderzoek nodig om een goed beeld van de verspreiding en aantallen te krijgen. Hierin kan de methode van de vlakdekkende kartering niet voorzien, wel zijn gegevens van lokale specialisten ingevoegd wanneer die voor handen waren. De getoonde trend is daarom slechts indicatief en kan niet voor beleidsdoeleinden worden gebruikt.
Klik hier voor meer informatie over de (on)volledigheid van de gegevens.

 <-vorige soort volgende soort-> 
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.