Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Vogels van struikgewas en struweel  
3e Kartering 2012-2023 n=41511 2e Kartering 1998-2011 n=23799 1e Kartering 1990-1997 n=17961 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Blauwborst 504 336 360
 Bosrietzanger 4902 4776 3313
 Braamsluiper 614 572 616
 Goudvink 883 395 292
 Grasmus 14416 10043 6955
 Grauwe Klauwier 175 45 11
 Kneu 2759 1887 0
 Nachtegaal 439 432 562
 Orpheusspotvogel 25 11 2
 Paapje 0 5 8
 Rietgors 832 868 828
 Rietzanger 4 5 3
 Roodborsttapuit 2899 1539 364
 Spotvogel 1565 1866 2626
 Struikrietzanger 0 0 1
 Tuinfluiter 11189 0 0
 Zomertortel 305 1019 2020
Let op: Tuinfluiter en Kneu worden sinds resp. 2012 en 2004 geteld en ontbreken in eerder onderzochte regio's.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.