Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Vogels van heide en veen  
3e Kartering 2012-2023 n=18371 2e Kartering 1998-2011 n=18209 1e Kartering 1990-1997 n=17984 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Blauwborst 504 336 360
 Boomleeuwerik 618 551 662
 Boompieper 3826 4291 3736
 Duinpieper 0 0 3
 Geelgors 5435 5239 5368
 Graszanger 0 1 0
 Hop 3 0 0
 Kneu 2759 1887 0
 Koekoek 601 867 1008
 Kokmeeuw 612 2453 5097
 Nachtzwaluw 258 137 92
 Paapje 0 5 8
 Roodborsttapuit 2899 1539 364
 Sprinkhaanzanger 225 142 71
 Tapuit 1 5 6
 Watersnip 13 1 7
 Wielewaal 446 487 733
 Wulp 169 264 458
 Zwarte Stern 0 0 8
 Zwartkopmeeuw 2 4 3
Let op: Kneu wordt sinds 2005 geteld en ontbreekt in eerder onderzochte regio's.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.