Natuurgegevens Provincie limburg
.


Flora en vegetatie, Volledigheid van gegevens, Omvang van datasets floragegevens
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Volledigheid van gegevens Omvang van datasets floragegevens
Omvang van datasets floragegevens
  De dataset bevat miljoenen flora-registraties: meldingen van een plantensoort met xy-coordinaat, bedekkingscode e.d. In de loop van jaren zijn gegevens genoteerd van ruim 1500 soorten. De meeste floragegevens komen van vegetatieopnamen, een deel is echter niet gekoppeld aan een vegetatieobject.
  De flora-registraties zijn afkomstig van de provinciale karteringen van Noord- en Midden-Limburg (NML) en Zuid-Limburg (ZL), aangevuld met gegevens van het Provinciaal Meetnet en van Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Staatsbosbeheer (SBB).
  Er zijn drie vlakdekkende provinciale karteringen uitgevoerd. Tijdens de eerste kartering van Zuid Limburg (1983-1986) zijn maar enkele floragegevens vastgelegd en in Noord- en Midden-Limburg (1987-1990) werd een select groepje soorten genoteerd. Tijdens de tweede kartering (ZL:1991-1997, NML:1998-2007) zijn soorten meer stelselmatig geregistreerd en sinds de invoering van de Flora- en Faunawet is de groep aandachtsoorten uitgebreid. Tijdens de derde kartering (ZL:2006-2010, NML:2009-2019) werd dezelfde groep aandachtsoorten vastgelegd.
  In 2012 is gestart met SNL-karteringen in het Natuurnetwerk. Bij de SNL-karteringen wordt een beperkte set soorten genoteerd, maar plannen voor een meer robuuste aanpak met meer soorten zijn in de maak.
  In onderstaande tabellen zijn de flora-registraties uitgesplitst per bron en periode:

  Aantal meldingen, uitgesplitst per leverancier en per periode, incl. verzameltaxa en Genus-registraties.
  aantal registraties
  1983-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
  leverancier soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa
  Provincie Limburg 39255 39390 83501 84394 217114 220077 223689 226700
  Staatsbosbeheer 3816 3830 41425 41875 72620 73189 149561 150824
  Natuurmonumenten** 913 913 6642 6645 67388 67617 88567 90713
  Waterschap Roer en Overmaas 0 0 39200 40610 6536 6684 0 0
  Rijkswaterstaat/NDFF* 0 0 0 0 16727 16969 10257 10333
  Bosgroep* 0 0 0 0 0 0 41206 41326
  Totaal professionele karteringen 43984 44133 170768 173524 380385 384536 513280 519896
  NDFF/Vrijwilligers* 153251 154631 406753 411144 462783 468428 551311 556626
   *:data van deze bron zijn alleen beschikbaar bij NDFF en zijn niet opgenomen in deze site
  **:data van deze bron zijn met ingang van 2018 alleen beschikbaar bij NDFF en zijn niet opgenomen in deze site

  Aantal soorten/taxa, uitgesplitst per leverancier en per periode, incl. verzameltaxa en Genus-registraties.
  aantal soorten
  1983-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
  leverancier soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa soortniveau alle taxa
  Provincie Limburg 766 795 950 1043 1226 1370 1379 1506
  Staatsbosbeheer 547 551 710 771 902 952 1002 1069
  Natuurmonumenten** 143 143 531 533 793 807 989 1096
  Waterschap Roer en Overmaas 0 0 358 364 232 239 0 0
  Rijkswaterstaat/NDFF* 0 0 0 0 403 407 376 381
  Bosgroep* 0 0 0 0 0 0 537 545
  Totaal professionele karteringen 950 982 1136 1269 1496 1676 1566 1804
  NDFF/Vrijwilligers* 1310 1380 1501 1647 1692 1935 1974 2370
   *:data van deze bron zijn alleen beschikbaar bij NDFF en zijn niet opgenomen in deze site
  **:data van deze bron zijn met ingang van 2018 alleen beschikbaar bij NDFF en zijn niet opgenomen in deze site
.
06-02-2023
eco-on-site