Natuurgegevens Provincie limburg
.


Flora en vegetatie, Volledigheid van gegevens, Omvang datasets vegetatie
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Volledigheid van gegevens Omvang datasets vegetatie
Omvang datasets vegetatie
  Onderstaand biedt een verouderd overzicht, opgemaakt in 2012, vlak voor de start van de SNL-karteringen in het Natuurnetwerk. Een updata is nog niet beschikbaar.
  De dataset bevat 170.509 vegetatie-registraties: polygonen (lijnen of vlakken) die vegetaties weergeven, met bijbehorende code van vegetatietype, verwijzing naar soortenlijst, oppervlak e.d.
  In 2439 kilometerblokken zijn deze vegetaties ingetekend, duizenden verschillende vegetatietypen en combinaties van vegetatietypen.
  De vegetatiegegevens zijn afkomstig van de provinciale karteringen van Noord- en Midden-Limburg (NML) en Zuid-Limburg (ZL), aangevuld met gegevens van het meetnet en van Staatsbosbeheer (SBB).
  Er zijn drie provinciale karteringen.
  Tijdens de eerste kartering (ZL:1983-1986, NML:1987-1990) werden polygonen losjes gedigitaliseerd. Omdat deze oude locaties soms iets afwijken van de topografische ondergond, zijn voor de presentatie op deze website, de lijnen omgezet in vlakken van 14 meter breed.
  Ten tijde van de tweede kartering (ZL:1991-1997, NML:1998-2007) is vanaf de topografie gedigitaliseerd en zijn lijnen omgezet in smallere vlakken van 8 meter breed.
  Bij de derde kartering werd gedigitaliseerd vanaf de nieuwste top10 (versiedatum 2009).
  Ook bij de SNL-karteringen (die in deze verantwoording niet zijn opgenomen) wordt gedigitaliseerd vanaf de nieuwste top10 van PDOK.
  In onderstaande tabellen zijn de vegetatie-registraties uitgesplitst naar kartering en bron (per 1/1/2012):

  Eerste kartering
  bron
  periode
  aantal
  ZL, lijnen 1983-1986 3.922
  ZL, vlakken 1983-1986 4.734
  NML, lijnen 1987-1990 12.755
  NML, vlakken 1987-1990 16.453
  TOTAAL  37.864
  Tweede kartering
  bron
  periode
  aantal
  ZL, lijnen 1991-1997 15.992
  ZL, vlakken 1991-1997 11.897
  NML, lijnen 1998-2007 26.735
  NML, vlakken 1998-2007 28.767
  Meetnet, lijnen 1998-2001 1.956
  Meetnet, vlakken 1998-2001 2.319
  SBB, lijnen 1990-2007 0
  SBB, vlakken 1990-2007 5.764
  TOTAAL  93.712
  Derde kartering
  bron
  periode
  aantal
  ZL, lijnen 2006-2010 9.496
  ZL, vlakken 2006-2010 11.564
  NML, lijnen 2009-2010 4.509
  NML, vlakken 2009-2010 5.000
  Meetnet, lijnen 2002-2004 1.960
  Meetnet, vlakken 2002-2004 2.320
  SBB, lijnen 1998-2009 0
  SBB, vlakken 1998-2009 4.084
  TOTAAL  38.933
  Zie ook: Omvang datasets floragegevens.
.
03-12-2020
eco-on-site