Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels . <-Geoorde Fuut Aalscholver Phalacrocorax carbo Roerdomp-> 
2012-2023 n=175 1998-2011 n=62 1990-1997 n=0
aantal bezette hokken: 2 (0.08%) aantal bezette hokken: 1 (0.04%) aantal bezette hokken: 0 (0.00%)
Op deze kaarten zijn de bezette kilometerhokken weergegeven. De kaarten zijn gesynchroniseerd:
gebruik de linkerkaart om te zoomen of om over te schakelen naar satelietbeeld.
Klik op een kilometerhok om het aantal vogels in een hok op te vragen
Legenda:    1         2-3         4-5         6-9         10-19         20-29         30-50         >50     
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Links Opmerkingen

Nederlandse trend (CBS/SOVON/NEM)

  • Naar de website van SOVON: informatie over de verspreiding en trend in Nederland.
  • Naar de website Vogelatlas: informatie over de verspreiding in Nederland.
  • Naar de website van MINEZ: Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
  • Naar de website van PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme): informatie over de europese trend van deze soort.
Aalscholver Phalacrocorax carbo staat op de Limburgse Lijst van "Aandachtsoorten".
 <-vorige soort volgende soort-> 
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.