Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Watervogels  
3e Kartering 2012-2023 n=12840 2e Kartering 1998-2011 n=9623 1e Kartering 1990-1997 n=6605 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Aalscholver 175 62 0
 Bergeend 70 68 74
 Blauwe Reiger 607 502 366
 Brandgans 55 32 1
 Canadese Gans 453 180 1
 Casarca 3 1 1
 Dodaars 287 242 100
 Fuut 527 469 499
 Geoorde Fuut 7 37 6
 Grauwe Gans 1493 644 62
 Grote Gele Kwikstaart 310 208 170
 IJsvogel 184 145 66
 Knobbelzwaan 224 153 134
 Krakeend 405 114 17
 Kuifeend 564 320 66
 Mandarijneend 52 43 11
 Meerkoet 2461 2233 1339
 Oeverzwaluw 3217 2612 1892
 Slobeend 27 67 79
 Smient 0 1 1
 Tafeleend 28 61 33
 Visdief 32 2 0
 Waterhoen 1527 1255 1463
 Waterspreeuw 2 0 0
 Wintertaling 92 128 202
 Zomertaling 22 36 14
 Zwarte Stern 0 0 8
 Zwarte Zwaan 16 8 0
Alle soorten van deze groep zijn geteld
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.