Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Soorten van de Wet Natuurbescherming
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Indeling in groepen soorten Soorten van de Wet Natuurbescherming
Indeling in groepen soorten, Soorten van de Wet Natuurbescherming
  Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden.
  Volgens deze wet is een groot aantal inheemse dieren en planten beschermd (download lijst van LNV).
  Onder de beschermde soorten bevinden zich 104 plantensoorten, waaronder veel orchideeën en planten met opvallende bloemen.
  Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden, deze vervangt de Flora- & faunawet.
  In deze website worden de relevante soorten soms nog aangeduid als Flora- en faunawet soorten.

  Aangebrande orchis
  Aapjesorchis
  Aardaker
  Akkerklokje
  Beenbreek
  Bergklokje
  Bergnachtorchis
  Bijenorchis
  Blaasvaren
  Blauwe zeedistel
  Bleek bosvogeltje
  Bokkenorchis
  Bosorchis
  Brede orchis
  Brede wespenorchis
  Breed klokje
  Bruinrode wespenorchis
  Daslook
  Dennenorchis
  Dotterbloem
  Drijvende waterweegbree
  Duitse gentiaan
  Franjegentiaan
  Geelgroene wespenorchis
  Gele helmbloem
  Gevlekte orchis
  Gewone vogelmelk
  Grasklokje
  Groene nachtorchis
  Groenknolorchis
  Groensteel
  Groot zeegras
  Grote kaardebol
  Grote keverorchis
  Grote muggenorchis
  Gulden sleutelbloem
  Harlekijn
  Herfstschroeforchis
  Hondskruid
  Honingorchis
  Jeneverbes
  Klein glaskruid
  Kleine keverorchis
  Kleine maagdenpalm
  Kleine zonnedauw
  Klokjesgentiaan
  Kluwenklokje
  Knikkende vogelmelk
  Koningsvaren
  Koraalwortel
  Kruipend moerasscherm
  Kruisbladgentiaan
  Lange ereprijs
  Lange zonnedauw
  Mannetjesorchis
  Maretak
  Moeraswespenorchis
  Muurbloem
  Parnassia
  Pijlscheefkelk
  Poppenorchis
  Prachtklokje
  Purperorchis
  Rapunzelklokje
  Rechte driehoeksvaren
  Rietorchis
  Ronde zonnedauw
  Rood bosvogeltje
  Ruig klokje
  Schubvaren
  Slanke gentiaan
  Slanke sleutelbloem
  Soldaatje
  Spaanse ruiter
  Steenanjer
  Steenbreekvaren
  Stengelloze sleutelbloem
  Stengelomvattend havikskruid
  Stijf hardgras
  Tongvaren
  Valkruid
  Veenmosorchis
  Veenorchis
  Veldgentiaan
  Veldsalie
  Vleeskleurige orchis
  Vliegenorchis
  Vogelnestje
  Voorjaarsadonis
  Wantsenorchis
  Waterdrieblad
  Weideklokje
  Welriekende nachtorchis
  Wilde gagel
  Wilde herfsttijloos
  Wilde kievitsbloem
  Wilde marjolein
  Wit bosvogeltje
  Witte muggenorchis
  Zinkviooltje
  Zomerklokje
  Zomerschroeforchis
  Zwanebloem
  Zwartsteel

.
02-02-2023
eco-on-site