Natuurgegevens Provincie limburg
.


Bronnen en literatuur, broedvogels
Bronnen en literatuur Broedvogels
Broedvogels
 • Publicaties over de onderzoeksmethode
  Het tellen van broedvogels gebeurt met de territoriumkartering. Een uitvoerige beschrijving van de gebruikte methode vindt u in het rapport:
  • Schepers F. & R. Schols, 1991. De Broedvogels van het Noordelijk Peelgebied.
   Avifaunakartering Limburg Deelgebied I, 1990. Provincie Limburg, Maastricht.
  De methode en werkwijze zijn gedurende het project voorzover mogelijk niet veranderd omwille van de vergelijkbaarheid en zijn tot in detail uitgewerkt in een "Handleiding voor het veldonderzoek". Deze handleiding is op verzoek verkrijgbaar bij de coördinator van de provinciale broedvogelkartering dhr. B. van Noorden, email: bpm.van.noorden@prvlimburg.nl.

 • Publicaties over de provinciale broedvogelkartering
  Er zijn in het tijdvak 1991-2001 zeven rapporten verschenen die samen de gehele provincie Limburg omvatten. Het veldwerk voor deze eerste ronde heeft plaatsgevonden in 1990-1998. Van de daarna gestarte actualisatie zijn geen rapportages verschenen, maar wel enkele artikelen.
  Links naar overzichten van rapporten en artikelen:
.
02-02-2023
eco-on-site