Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .


.
  Vogels van struikgewas en struweel  
3e Kartering 2012-2018 n=26504 2e Kartering 1998-2011 n=23799 1e Kartering 1990-1997 n=17961 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Zomertortel 225 1019 2020
 Nachtegaal 319 432 562
 Blauwborst 443 336 360
 Paapje 0 5 8
 Roodborsttapuit 2382 1539 364
 Rietzanger 1 5 3
 Struikrietzanger 0 0 1
 Bosrietzanger 2820 4776 3313
 Spotvogel 987 1866 2626
 Orpheusspotvogel 0 11 2
 Braamsluiper 205 572 616
 Grasmus 8988 10043 6955
 Tuinfluiter 7141 0 0
 Grauwe Klauwier 13 45 11
 Kneu 1519 1887 0
 Goudvink 793 395 292
 Rietgors 668 868 828
Let op: Tuinfluiter en Kneu worden sinds resp. 2012 en 2004 geteld en ontbreken in eerder onderzochte regio's.
Klik hier voor een overzicht van de in verschillende jaren onderzochte regio's.
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
27-11-2018
eco-on-site