Gegevens per soort Broedvogels Algemene soorten
Algemene soorten
Van de "algemene" soorten worden geen afzonderlijke territoria geteld, wel wordt per kilometerblok de presentie bijgehouden. In 2482 limburgse kilometerhokken is het voorkomen van algemene soorten onderzocht.
soort percentage*
1e K2e K 3e K
Boerenzwaluw1 50.89 55.52 58.26
Boomkruiper2 64.31 73.02 84.83
Ekster4 58.27 59.56 64.80
Fazant 68.06 69.07 56.34
Fitis 65.32 63.67 60.56
Gierzwaluw 1.53 8.47 9.48
Goudhaantje 28.23 41.21 45.26
Groenling 56.90 77.18 79.77
Heggemus 89.88 93.71 86.94
Houtduif 89.56 95.28 94.69
Huismus1 75.04 76.73 76.70
Huiszwaluw1 14.84 16.53 14.02
Kauw 34.48 50.77 59.28
Kievit5 60.93 52.90 45.45
Kneu1, 3 69.40 50.81 44.81
Koolmees 90.81 95.24 94.88
Merel 92.78 97.34 96.67
soort percentage*
1e K2e K 3e K
Pimpelmees1 86.01 91.53 91.74
Ringmus1 70.85 54.11 23.88
Roodborst1 76.77 87.06 90.78
Spreeuw 80.52 84.19 83.74
Staartmees 52.02 62.22 58.71
Tjiftjaf 91.29 95.08 95.77
Tuinfluiter 78.47 78.27 77.66
Turkse Tortel 48.06 59.40 54.10
Vink 92.46 97.46 97.06
Vlaamse Gaai 53.87 67.90 75.10
Wilde Eend1 50.00 62.42 68.50
Winterkoning1 85.60 93.71 93.79
Witte Kwikstaart 73.27 76.17 78.04
Zanglijster 71.25 86.17 87.13
Zwarte Kraai4 81.61 90.40 91.61
Zwarte Roodstaart2 62.14 53.51 50.38
Zwartkop 84.60 93.71 95.84
1: Soort van de Rode Lijst, wordt als "algemene soort" niet kwantitatief onderzocht.
2: Soort wordt sinds 1993 kwantitatief onderzocht.
3: Soort wordt sinds 2004 kwantitatief onderzocht.
4: Soort wordt sinds 2008 kwantitatief onderzocht.
5: Soort wordt sinds 2012 kwantitatief onderzocht.
*: 1e K = eerste kartering 1990-1997.
*: 2e K = tweede kartering 1998-2011.
*: 3e K = derde kartering 2012-2018. De derde kartering is nog maar voor een deel afgerond (1551 kilometerhokken van totaal 2482).