Gegevens per soort Broedvogels Schaarse soorten
Schaarse soorten
Een aantal soorten die niet op de Rode Lijst of de aandachtsoortenlijst staan, worden aangeduid als schaarse soort. Schaarse soorten indiceren redelijke tot hoge natuurwaarden, maar wegen bij natuurcompensatie minder zwaar dan de Rode Lijst-soorten en aandachtsoorten. De gegevens hebben betrekking op het landelijk gebied (85% van de Provincie, ong. 187.000 hectare).
soort aantal
 K1    K2     K3  
Appelvink 842 859 947
Barmsijs 7 4 2
Bonte Vliegenvanger 502 699 1174
Boomklever 1946 3686 4391
Boomkruiper* 5481 7921 7927
Boompieper 3736 4291 3456
Bosrietzanger 3313 4776 2820
Bosuil 225 296 264
Braamsluiper 616 572 205
Brandgans 1 32 41
Bruinkopdiksnavelmees 0 1 26
Buizerd 688 1148 939
Canadese Gans 1 180 140
Casarca 1 1 2
Cetti's Zanger 0 0 1
Cirlgors 0 0 1
Fluiter 1149 423 228
soort aantal
 K1    K2     K3  
Fuut 499 469 401
Gekraagde Roodstaart 1703 1832 2299
Glanskop 1119 1326 768
Goudvink 292 395 793
Grasmus 6955 10043 8988
Grote Bonte Specht 3401 4252 4278
Havik 206 251 191
Holenduif 3224 3669 3877
Kievit*** 0 713 2223
Kleine Bonte Specht 425 563 564
Kleine Karekiet 1182 1465 2431
Knobbelzwaan 134 153 158
Kokmeeuw 5097 2453 62
Kruisbek 88 101 61
Kuifmees 3727 2890 2889
Kwartel 196 212 83
Mandarijneend 11 43 46
soort aantal
 K1    K2     K3  
Meerkoet 1339 2233 1889
Nijlgans 50 473 347
Orpheusspotvogel 2 11 0
Putter 146 618 1572
Rietgors 828 868 668
Scholekster 435 413 316
Sijs 18 17 1
Sperwer 368 361 209
Struikrietzanger 1 0 0
Tuinfluiter 0 0 7141
Vuurgoudhaantje 792 1184 372
Waterhoen 1463 1255 1011
Zilvermeeuw 0 0 1
Zwarte Roodstaart* 3019 3119 1570
Zwarte Wouw 0 1 0
Zwarte Zwaan 0 8 15
 *: Soort wordt sinds 1993 geteld. |  **: Soort wordt sinds 2005 geteld. | ***: Soort wordt sinds 2008 geteld.
K1: eerste kartering 1990-1997.
K2: tweede kartering 1998-2011.
K3: derde kartering 2012-2018. De derde kartering is voor een deel afgerond (139.966 ha van totaal 220.922).