Gegevens per soort Broedvogels Rode Lijst soorten
Rode Lijst soorten
De Rode Lijst van de bedreigde en kwetsbare vogelsoorten omvat in totaal 78 soorten. Hiervan zijn 61 soorten in het landelijk gebied van de provincie Limburg vastgesteld (85% van de provincie, 187.000 ha).
soort aantal
 K1    K2     K3  
Bontbekplevier 0 1 1
Boomvalk 91 97 57
Buidelmees 7 3 0
Draaihals 2 0 3
Duinpieper 3 0 0
Engelse Gele Kwikstaart 0 2 0
Europese Kanarie 248 49 10
Gele Kwikstaart 2458 2330 1759
Graspieper 1553 942 414
Graszanger 0 1 0
Grauwe Gors 100 9 1
Grauwe Klauwier 11 45 13
Grauwe Vliegenvanger 3580 2682 1355
Grote Karekiet 0 0 2
Grote Lijster 1907 1582 840
Grutto 388 109 35
Hop 0 0 2
Keep 7 2 0
soort aantal
 K1    K2     K3  
Kleinst Waterhoen 0 0 1
Kneu** 0 1887 1519
Koekoek 1008 867 488
Kraanvogel 0 0 3
Kramsvogel 353 40 1
Kuifleeuwerik 19 8 0
Kwartelkoning 0 0 1
Matkop 3096 1974 1142
Nachtegaal 562 432 319
Oehoe 0 3 2
Oeverloper 0 5 6
Ortolaan 23 0 0
Paapje 8 5 0
Patrijs 3076 1209 430
Porseleinhoen 3 5 3
Raaf 0 0 2
Ransuil 283 140 52
Roerdomp 4 5 4
Slobeend 79 67 18
soort aantal
 K1    K2     K3  
Smient 1 1 0
Snor 2 0 0
Spotvogel 2626 1866 987
Steenuil 336 379 487
Steltkluut 0 0 1
Tapuit 6 5 1
Torenvalk 652 586 272
Tureluur 6 3 0
Veldleeuwerik 8529 4876 1943
Visdief 0 2 2
Watersnip 7 1 13
Wielewaal 733 487 366
Wintertaling 202 128 86
Woudaapje 1 0 1
Wulp 458 264 169
Zomertaling 14 36 19
Zomertortel 2020 1019 225
Zwarte Mees 3415 2334 1231
Zwarte Stern 8 0 0
NB: Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Huismus en Ringmus worden niet kwantitatief onderzocht.
**: Soort wordt sinds 2004 kwantitatief onderzocht.
K1: eerste kartering 1990-1997.
K2: tweede kartering 1998-2011.
K3: derde kartering 2012-2018. De derde kartering is voor een deel afgerond (139.966 ha van totaal 220.922).