Introductie
Introductie
Hoe gegevens van een gebied opvragen?
Kies in het menu "Gegevens per locatie", Daar kunt u kiezen uit gegevens van het "Vlakdekkende onderzoek" of van de SNL-monitoring in "Goud-Groene Natuur".
Bij het "Vlakdekkende onderzoek" kan via enkele stappen een kilometerblok worden gekozen. Per kilometerblok zijn verschillende kaartlagen met actuele of historische informatie beschikbaar:
  • de schaarse en zeldzame broedvogels
  • de beschermde en bedreigde planten
  • de vegetatietypen
De gegevens van de "Goud-Groene Natuur" worden ontsloten via beoordelingsregio's. De provincie is opgedeeld in 38 regio's. Per beoordelingsregio zijn voorlopig twee kaartlagen beschikbaar:
  • de schaarse en zeldzame broedvogels
  • de beheertypenkaart van alle Goud-Groene natuur
Hoe gegevens van een soort opvragen?
Kies in het menu "Gegevens per soort" en kies daarna "Broedvogels" of "Planten".
Er kan een soort gekozen worden uit een alfabetische lijst.
Van relatief algemene soorten zijn geen gegevens beschikbaar, of de gegevens zijn onvolledig of minder gedetailleerd. Dit is afhankelijk van de soortgroep.

Hoe achtergrondinformatie opvragen?
Kies in het menu "Achtergrondinformatie" en vervolgens "Broedvogels" of "Planten". Per soortgroep zijn pagina's met achtergrondinformatie opvraagbaar. Elke groep heeft immers eigen methoden van onderzoek, Rode Lijsten ed.
(F5 voor meer voorbeelden)