Gegevens per locatie Vlakdekkend
Gegevens per locatie: Vlakdekkend
Klik hier voor gegevens van Goud-Groene Natuurgebieden.
Gegevens per kilometerblok
Onder het menu ziet u een kaartje van Limburg waarbij de provincie is opgedeeld in vlakken van 5 bij 5 kilometer.
Door ergens op de provincie te klikken wordt ingezoomd op het gekozen atlasblok (5x5km).
In plaats van het menu verschijnt dan een klein kaartje van de gekozen regio terwijl in dit scherm een grote kaart van het atlasblok wordt geladen.
Rechts ziet u een voorbeeld waarbij een regio in Zuid-Limburg is gekozen, terwijl nog niet is ingezoomd op een kilometerblok.
Na klikken op het gewenste kilometerhok wordt een detailkaart (1x1km) getoond, zie rechtsonder.
Van elk kilometerblok zijn meerdere kaarten opvraagbaar: Dit zijn interactieve kaarten, als u met de muis over een object (een broedvogel-stip of vegetatie-vlak) gaat, verschijnt nadere informatie of is een soortenlijst opvraagbaar, afhankelijk van de kaart.
Voorbeeld: regio met 25 selecteerbare kilometerhokken Voorbeeld: kaart met beschermde soorten broedvogels 1: deze kartering is deels nog 'actueel' (ca. 40% van de provincie)
2: deze kartering is deels nog 'actueel' (ca. 35% van de provincie)