Gegevens per soort Broedvogels
Broedvogels
Tijdens de provinciale broedvogelkarteringen zijn 163 broedvogelsoorten vastgesteld.
Van 27 algemene soorten is alleen de aan- of afwezigheid in elk kilometerhok onderzocht.
Van de overige soorten, de schaarse broedvogels, is elke territorium apart op kaart gezet. In totaal zijn 295.603 territoria als stip terug te vinden.
Het totale aantal in de provincie Limburg per getelde soort is beschikbaar in een tabel: Van de algemene soorten kan per soort de presentie in de provincie Limburg worden opgevraagd: Per soort worden verspreidingskaarten van de 1e, 2e en de 3e kartering gepresenteerd en veranderingskaarten met toe- of afname per kilometerblok.
In de loop van het onderzoek zijn een aantal algemene soorten overgeplaatst naar de schaarse soorten: van Boomkruiper,
Zwarte Roodstaart, Kneu, Zwarte Kraai, Ekster, Kievit en Tuinfluiter worden tegenwoordig territoria geteld.
Overzicht van aantal soorten en aantal stippen:
Algemene soorten Schaarse soorten
soorten aantal soorten aantal
Eerste Kartering 1990-1997 34 55.800 116 106.995
Tweede Kartering 1998-2011 29 61.505 123 121.372
Derde Kartering 2012-20.. 27 19.568 114 67.252