Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie
Broedvogels
 • Algemeen

 • Broedvogelonderzoek:
 • Beschrijving onderzoeksmethode

 •   - opzet van territoriumkartering
    - link naar literatuur
 • Volledigheid van de gegevens

 •   - verantwoording opgenomen data
    - omvang datasets
 • Voortgang van onderzoek

 •   - kaart 2e kartering
    - kaart 3e kartering
  Gebied waarderen m.b.v. vogelsoorten:
 • Indeling in groepen soorten
 • Rode Lijst-soorten
 • aandachtsoorten
 • schaarse soorten
 • algemene soorten

 • Flora en vegetatie
 • Algemeen

 • Flora- en vegetatieonderzoek :
 • Beschrijving onderzoeksmethode

 •   - vegetatietypologie
    - onderzochte soorten
    - verruigingsindicatoren
 • Volledigheid van de gegevens

 •   - verantwoording opgenomen data
    - omvang datasets flora
    - omvang datasets vegetatie
 • Voortgang van het onderzoek

 •   - kaart 1e kartering
    - kaart 2e kartering
    - kaart 3e kartering
  Gebied waarderen m.b.v. plantensoorten:
 • Indeling in groepen soorten
 • Plantentaxa cf. Flora 23e druk
 • Flora & faunawet soorten
 • Limburgse Lijst soorten
 • schaarse soorten
 • lage kwaliteit indicerende soorten
 • Gebied waarderen m.b.v. vegetatietypen:
 • De Limburgse vegetatietypologie

 •   - pagina's per vegetatietype
    - foto's van vegetatietypen
    - download typologie