Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering Schaarse soorten
Schaarse soortenEen definitieve lijst van "schaarse soorten" ontbreekt.
Er kunnen namelijk onverwacht nieuwe soorten opduiken.
Als definitie van "schaarse soort" geldt daarom "alle soorten behalve de algemene soorten".
In totaal zijn 29 vogelsoorten ingedeeld bij de algemene soorten.
Buizerd