Achtergrondinformatie Broedvogels
Broedvogels
Vogels tellen, de methode
De op deze site gepresenteerde broedvogelgegevens zijn door de provincie Limburg verzameld in het tijdvak 1990-2010. Elk jaar worden de gegevens voor een deel van de provincie geactualiseerd. Voor nadere informatie over de methode kunt u terecht op de volgende pagina's:
 • Beschrijving van de onderzoeksmethode
 • Volledigheid van de gegevens
 • Voortgang van het onderzoek


 • Waardering op basis van vogelgegevens, de methode
  Vogels representeren natuurwaarden, de ene soort meer dan de andere. Zonder expertise die voor een serieuze waardering op basis van vogelgegevens noodzakelijk is, kan op een sterk versimpelde manier een indruk van natuurwaarden worden gevormd.
  Voor dit doel zijn alle vogelsoorten op grond van hun indicator-waarde verdeeld over 3 groepen. Aan Rode Lijst-soorten wordt de grootste waarde toegekend, gevolgd door bedreigde soorten en schaarse soorten.
  De indeling in groepen soorten en informatie per groep wordt gepresenteerd op de volgende pagina:
 • Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering

 • Vogels van een groep worden op een kaart van een locatie met de kleuren geel, oranje of rood aangegeven zodat de natuurwaarden van een gebied in een oogopslag duidelijk zijn: • Rode Lijst-soort
 • aandachtsoort
 • schaarse soort
 • waardeloos gedeeltelijk waardevol juweeltje