Natuurgegevens Provincie Limburg
.


58-16-45
Kilometerblok 58-16-45
linksonder
X = 209.000
Y = 371.000
Tegelen rechtsboven
X = 210.000
Y = 372.000

Er is géén laag met natuurgegevens actief.
Kies een kaartlaag uit de tabel (rechts).
    Er zijn gegevens beschikbaar van:
    • broedvogels
    • planten
    • vegetatie
    • beheertypen
onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kaartlagen
Thema periode
Topografie oud 1980 - 1999
Topografie recent 2000 - 2019
Topografie nieuw grijs 2020 - 2023
Topografie nieuw kleur 2020 - 2023
Avifauna Vlakdekkend 1 1990 - 1997
Avifauna Vlakdekkend 2 1998 - 2011
Avifauna Vlakdekkend 3 2012 - 2023
Avifauna Natuurnetwerk 1 2015 - 2023
Avifauna Natuurnetwerk 2 2020 - 2023
Flora Vlakdekkend 1 1983 - 1997
Flora Vlakdekkend 2 1998 - 2007
Flora Vlakdekkend 3 2006 - 2019
Flora Natuurnetwerk 1 2012 - 2017
Flora Natuurnetwerk 2 2018 - 2023
Vegetatie Vlakdekkend 1 1983 - 1997
Vegetatie Vlakdekkend 2 1998 - 2007
Vegetatie Vlakdekkend 3 2006 - 2019
Vegetatie Natuurnetwerk 1 2012 - 2020
Beheertypen 2011 - 2023
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.