Introductie
Introductie
Hoe gegevens van een gebied opvragen?
Kies in het menu "Gegevens per locatie", daar kan via enkele stappen een kilometerblok worden gekozen.
Per kilometerblok zijn verschillende kaartlagen met actuele of historische informatie beschikbaar:
  • de schaarse en zeldzame broedvogels
  • de beschermde en bedreigde planten
  • de vegetatietypen
Dit zijn interactieve kaarten, als de muis over een object (een broedvogel-stip of vegetatie-vlak) gaat, verschijnt nadere informatie of is een soortenlijst opvraagbaar, afhankelijk van de kaart.

Hoe gegevens van een soort opvragen?
Kies in het menu "Gegevens per soort" en kies daarna "Broedvogels" of "Planten".
Er kan een soort gekozen worden uit een alfabetische lijst.
Van relatief algemene soorten zijn geen gegevens beschikbaar, of de gegevens zijn onvolledig of minder gedetailleerd. Dit is afhankelijk van de soortgroep.

Hoe achtergrondinformatie opvragen?
Kies in het menu "Achtergrondinformatie" en vervolgens "Broedvogels" of "Planten". Per soortgroep zijn pagina's met achtergrondinformatie opvraagbaar. Elke groep heeft immers eigen methoden van onderzoek, Rode Lijsten ed.
Voorbeeld: "Gegevens per locatie" Voorbeeld: "Gegevens per soort"